WOLONTARIAT

Wolontariat można traktować jako formę samorealizacji, sposób na wychowanie samego siebie, ale można też główny akcent przenieść na człowieka potrzebującego pomocy, wówczas z wolontariatu płynie dobro stronę drugiego człowieka.