SPOTKANIA MŁODZIEŻOWE

Spotkania dedykowane młodzieży – spotkania zmierzają do tego, by stwarzać dzieciom warunki do prawidłowych i konstruktywnych doświadczeń społecznych. Dzięki temu poznają prawidłowe wzorce zachowań, uczą się mądrego funkcjonowania w grupach nawiązują zdrowe relacje zarówno ze swoimi rówieśnikami, jak i z dorosłym . W bezpiecznych warunkach wsparcia i opieki ze strony dorosłego dzieci mają okazję doświadczać różnych sytuacji społecznych, dowiadując się, które z ich reakcji na nie są właściwe, a które należy zmieniać. Uczą się prawidłowego reagowania, wyrażania i rozładowywania emocji, nawiązywania relacji, rozwiązywana konfliktów, komunikowania się.