GRUPA WSPARCIA

Grupa wsparcia : Jest to grupa, która ma na celu wspieranie się nawzajem w określonym problemie ( uzależnienie , depresja , samotność , przemoc i inne ) – dzielenia się doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności, – dzielenia się wsparciem emocjonalnym, – zwalczania bezradności wobec problemu, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej itp. – budowania siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników – wymiany użytecznych informacji – pogłębiania wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukania wspólnymi siłami rozwiązań